top of page

Lekker zingen                                                      

We zijn heel blij met de professionele begeleiding van  onze dirigent Arjen Busscher en onze pianist Silvester van der Meer.

 

We repeteren op vrijdagavond en zingen de meest uiteenlopende popnummers. Omdat we tijdens optredens uit het hoofd zingen, wordt er ook thuis geoefend. En dat gaat heel goed met de muziekbestanden die van alle nummers gemaakt worden!

Aanmelden
Om de sfeer te proeven kun je altijd langskomen tijdens de repetities. Schuif aan en zing lekker mee! Elke vrijdagavond, behalve tijdens de zomer- en kerstvakantie, repeteren we van 20.00 tot 22.15 uur in buurthuis de Dwarsligger, Planetenweg 338, 1974 BP  IJmuiden.

Omdat we het prettig vinden je persoonlijk te ontvangen is het handig als je vooraf even met Adri belt:

zijn tel. 06-40979526

Gezelligheid                                                                               We durven van onszelf best te zeggen dat we een gezellige en sociale groep zijn. Naast het instuderen en uitvoeren van muziek maken we graag tijd voor een borrel na het repeteren!

Meestal is het vragen naar je leeftijd niet zo netjes, maar in ons geval heeft het een speciale reden. We zouden het leuk vinden als we onze gemiddelde leeftijd (50) wat naar beneden zouden kunnen krijgen! Zit je rond het gemiddelde dan ben je natuurlijk van harte welkom, maar haal je het gemiddelde naar beneden dan zijn we extra blij met je!


 

Regels

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we met elkaar een aantal regels vastgesteld. Omdat het handig is dat je weet waar je aan toe bent worden ze hieronder kort toegelicht.

Stemtest
Niet iedereen heeft eerder gezongen en dus is het lastig om in te schatten in welke stemgroep je het beste tot je recht komt. Na 4 repetities neemt onze dirigent, daarom een stemtest bij je af.  Hij kan dan aangeven binnen welke stemgroep je past (bas, tenor, alt of sopraan). Na de stemtest word je aspirant-lid en krijg je en buddy toegewezen. Hij of zij begeleidt je de eerste periode; bij hem of haar kun je ook al je vragen kwijt.  Bevalt het je en wil je graag lid worden dan kan dat! In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat er binnen jouw stemgroep geen plaats is. Dan plaatsen we je op een wachtlijst; maar in verreweg de meeste gevallen hoef je daar niet bang voor te zijn!

Kleding
We vinden het belangrijk om bij optredens eenheid uit te stralen. Daarom geeft  de kledingcommissie vooraf aan welke kleurencombinaties voor het betreffende optreden zijn afgesproken.

Aanwezigheid                                                                            Zingen in een koor is een groepsgebeuren. Het is dan ook van belang dat je er tijdens de repetities bij bent. Natuurlijk kan het altijd gebeuren dat je een keer verhinderd bent. Probeer in dat geval thuis de nummers door te nemen die voor die keer op het repetitieschema staan. Omdat we het belangrijk vinden tijdens optredens het beste van onszelf te laten horen hebben we afgesproken dat je vóór een optreden minimaal 7 van de 10 repetities hebt bijgewoond.

Contributie
Ons contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar, dit jaar is onze contributie € 250,00. Bij aanmelding gedurende het jaar berekent onze penningmeester de contributie naar rato voor de resterende periode.

bottom of page